Skydds-, fixerings-, maskerings- och förberedningsmedium.